Category Archives: Facebook Marketing

Tổng hợp kiến thức marketing bán hàng online trên Facebook

Seeding Comments for Facebook Posts Automatically with Comment Bot – FacebookFarming

Social media platforms like Facebook are excellent tools for businesses to interact with customers, generate leads, and drive sales. However, manually managing comments on Facebook posts can be a tedious and time-consuming process. With the introduction of comment bot technology, businesses can now automate their Facebook farming efforts and streamline their comment management processes. The […]

Tạo nick Facebook hàng loạt cho mục đích marketing: Bí quyết và kinh nghiệm thành công

Facebook là một trong những mạng xã hội phổ biến nhất thế giới, với hàng tỷ người dùng đăng ký và sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, việc tạo nick Facebook có thể là một vấn đề cho những người muốn tạo nhiều tài khoản cùng lúc hoặc muốn tạo tài khoản với thông tin […]